Yunanca e-Öğrenme
YUNANCAMenu

Yunanca edatlar (ilgeçler)

Greek Prepositions
αντί …in yerine
από …den
για için
εναντίον karşı
εξαιτίας … nedeniyle, … yüzünden
κατά …e göre, ...e karşı
λόγω …den dolayı, … yüzünden
με ile
μετά sonra
μεταξύ arasında
μέχρι kadar
παρά …e rağmen
πριν önce
προς …e doğru
σαν gibi
σε …de, …e
υπέρ yana
χωρίς -sız, -meyerek, -meden
χωρίς, δίχως …siz
ως, έως …e kadar