Yunanca e-Öğrenme
YUNANCAMenu

Yunanca Dilbilgisi

Yunanca ve Türkçe arasındaki temel farklar

Yunanca, Hint-Avrupa dili olmasına rağmen cümle dizimindeki esneklik, fiil, isim ve sıfat çekimlerindeki düzensizlikler ve farklılıklar ile çok ayrı özellik gösteren bir yapıdadır. Bu ve benzeri faktörler dili öğrenmeyi zorlaştıran unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple, sitede çeşitli alıştırmalar bulabilirsiniz.