Yunanca e-Öğrenme

YUNANCA KLAVYE - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ
Ayrıntılar
1. Vurgulu harfleri (ά, έ, ή, ί, ό, ύ, ώ) için: "ş" harfine sonra hangi sesli harfi yazacaksanız basın.
2. İki sesli harfin ayrılması için (ϊ, ϋ): SHIFT - "ş" - ι veya υ harfine basın.
3. İki sesli harfin ayrılması vurgulu harfleri için (ΐ, ΰ): sağ ALT - "ş" - ι veya υ harfine basın.

Başka simgeler
. --> Ç
, --> Ö
/ --> .
; --> Q
: --> SHIFT - Q
! --> SHIFT - 1
@ --> SHIFT - 2
( --> SHIFT - 9
) --> SHIFT - 0
€ --> sağ ALT - E